14.000 tỷ đồng khắc phục hậu quả bom mìn

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 08:28

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn đến 2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục đích huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước nhằm giảm thiểu, tiến tới khắc phục một cách bền vững tác động, hậu quả của bom mìn sau chiến tranh; bảo đảm an toàn đời sống, sinh hoạt cho nhân dân. Một trong những nội dung chính của kế hoạch này là rà phá bom mìn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt khối lượng diện tích khoảng 500.000ha, ưu tiên tại các địa phương bị ô nhiễm nặng và hay xảy ra tai nạn bom mìn.

Sẽ có những dự án trong kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn đến 2015 như: Hỗ trợ nạn nhân bom mìn tái hòa nhập cộng đồng; tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn; thực hiện kế hoạch rà phá bom mìn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội… Tổng nhu cầu và cơ cấu vốn của kế hoạch là 14.000 tỷ đồng.

Nguồn: SGGPOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]