8.300 tỷ đồng cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:15

Ngân hàng Chính sách xã hội vừa công bố kế hoạch tín dụng năm 2013 với mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng cho người nghèo và đối tượng chính sách đạt 8.300 tỷ đồng; tổng nguồn vốn dự kiến đến hết năm 2013 đạt 130.326 tỷ đồng…

Năm 2013 Ngân hàng Chính sách xã hội cũng dự kiến phát hành trái phiếu, tăng cường huy động vốn từ dân cư; tổ chức hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cho vay đối với hộ cận nghèo; xử lý dứt điểm các khoản nợ tồn đọng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến hết năm 2012, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 119.026 tỷ đồng, tăng 13.536 tỷ đồng so với năm 2011; tổng doanh số cho vay trong năm 2012 đạt 33.806 tỷ đồng. Về tổng dư nợ, đến hết năm 2012 đạt 113.919 tỷ đồng, tăng 10.188 tỷ đồng so với năm 2011, với hơn 7 triệu khách hàng còn dư nợ.

Đến nay, nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp 12,3 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận vốn vay ưu đãi, giúp 2,8 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút 2,6 triệu người lao động có việc làm, gần 3 triệu học sinh, sinh viên được vay vốn học tập.

Nguồn: SGGPOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]