9 loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 13:59

Nhằm chống nạn chảy máu cổ vật, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư 19 nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân mang 9 loại di vật, cổ vật ra nước ngoài.

 

Trống đồng Đông Sơn - một trong những cổ vật không được mang ra nước ngoài Nguồn: tinmoi.vn

Theo đó, 9 loại di vật, cổ vật trong danh sách cấm mang ra nước ngoài là: Cá thể hoặc bộ phận hóa thạch người, động vật, thực vật thuộc thời kỳ tiền sử Việt Nam; cổ vật bằng các chất liệu có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học; tài liệu bằng các chất liệu có giá trị đối với việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa, chủ quyền quốc gia Việt Nam và anh hùng dân tộc, danh nhân; di vật, cổ vật bằng các chất liệu có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học thuộc các giai đoạn lịch sử Việt Nam trước tháng 9-1945, thuộc các di tích lịch sử, văn hóa và của các dân tộc thiểu số được sản xuất, sáng tạo trước năm 1975; bản thảo tác phẩm văn học, bản gốc tác phẩm tạo hình, nhiếp ảnh có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật…

 

Loại di vật, cổ vật quy định tại Thông tư không áp dụng đối với di vật, cổ vật được mang ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/2/2013, áp dụng với tổ chức cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài liên quan đến việc mang di vật, cổ vật ra nước ngoài.

Nguồn: ĐCSVNOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]