Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương: Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) tại Quân khu 9

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 08:15

Sáng 27-5, đoàn công tác của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương do Trung tướng Lương Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, làm trưởng đoàn đến kiểm tra Đảng ủy Quân khu 9 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI).

 

Trung tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo đợt kiểm tra Đảng ủy Quân khu 9 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) Ảnh: theo QDNDOL

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng trong LLVT Quân khu 9 thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với khắc phục khuyết điểm sau đợt kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 nghiêm túc. Đến tháng 12-2012 các cấp ủy đảng trong LLVT Quân khu đã xây dựng xong kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm ở cấp mình theo Nghị quyết Trung ương 4. Nội dung bám sát vào báo cáo tự phê bình và phê bình, trong đó tập trung vào những vấn đề thiếu sót, khuyết điểm được kiểm điểm trong hội nghị, xác định thời gian sửa chữa, khắc phục cụ thể. Từ sau kiểm điểm đến nay, đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Quân khu 9 đã giải quyết tốt các mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy; xây dựng mối đoàn kết trong tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; tạo sự thống nhất cao trong xây dựng kế hoạch, đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân khu. Các đồng chí là đảng ủy viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, luôn đầu tàu gương mẫu trong công việc.

 

Qua kiểm tra nắm tình hình, việc triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của các cấp ủy Đảng trong LLVT Quân khu 9 đạt được kết quả tích cực. Những đảng viên có ý thức kỷ luật kém, vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, nhiều hạn chế trong thực hiện chức trách nhiệm vụ… đều bị kiểm điểm và thi hành kỷ luật. Nhờ vậy, đã củng cố niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với Đảng, từ đó ra sức xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Quân khu 9 cũng kiến nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, TCCT cần thống nhất về tiêu chuẩn các loại hình đào tạo để đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ và cải cách chính sách tiền lương, chính sách nhà ở để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ (nhất là cán bộ cấp úy, QNCN) yên tâm công tác…

Nguồn: QĐND Online

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]