Bộ GD và ĐT: Hủy bỏ quy định cấm thí sinh mang vật dụng gắn linh kiện điện tử vào phòng thi

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:41

Nhằm tăng cường các biện pháp chống tiêu cực trong tổ chức thi, góp phần làm trong sạch, lành mạnh hóa thi cử, Bộ GD và ĐT đã hủy bỏ quy định cấm thí sinh mang các vật dụng gắn linh kiện điện, điện tử vào phòng thi.

Đây là điểm đáng chú ý trong bản dự thảo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT, do Bộ GD và ĐT ban hành.

Theo đó, quy định về các tài liệu, vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi sau khi sửa đổi, bổ sung là: Bút viết, thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình.

 

Bộ GD và ĐT đã hủy bỏ quy định cấm thí sinh mang các vật dụng gắn linh kiện điện, điện tử vào phòng thi. Ảnh: Thu Hà

Quy chế bổ sung cũng quy định rõ Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh (thành phố) hoặc Thanh tra giáo dục các cấp sẽ là nơi tiếp nhận và xử lý thông tin tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp.

 

Người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy chế thi có trách nhiệm gửi bằng chứng cho nơi tiếp nhận trong vòng 7 ngày, tính từ khi kết thúc ngày thi; phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng đã cung cấp, không được lợi dụng việc làm đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ thi.

Tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy chế thi sẽ xác minh tính xác thực của thông tin và bằng chứng hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý; có trách nhiệm bảo mật thông tin và danh tính người cung cấp thông tin.

Về chấm kiểm tra và thẩm định, mỗi Hội đồng chấm thi có một tổ chấm kiểm tra bài thi tự luận, độc lập với các tổ chấm thi, thực hiện chấm lại để kiểm tra ít nhất 10% số lượng bài thi do các giám khảo đã chấm xong, theo tiến độ chấm của Hội đồng chấm thi; Hội đồng chấm thẩm định có thẩm quyền quyết định và chịu trách nhiệm cuối cùng về điểm chính thức của bài thi.

Nguồn: QĐND Online

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]