Bộ GD và ĐT hủy quy định cấm phát tán thông tin tiêu cực

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 13:17

Trước thông tin việc cấm phát tán thông tin tiêu cực là vi phạm quyền tố cáo của công dân. Chiều 1-3, Bộ GD và ĐT đã ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21-2-2013.

Trước đó, Thông tư 04 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, tại điểm b, khoản 1, Điều 42a quy định: Người có bằng chứng về vi phạm quy chế thi phải có trách nhiệm gửi cho nơi tiếp nhận theo quy định tại khoản 2 điều này trong vòng 7 ngày, kể từ khi kết thúc ngày thi cuối cùng để xử lý; không được phát tán thông tin cho người khác, dưới bất kỳ hình thức nào.

(Theo khoản 2 của Điều 42a, nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm Quy chế thi: a) Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh (thành phố); b) Thanh tra giáo dục các cấp).

Theo Luật Tố cáo cho phép người dân phát hiện ra các hành vi vi phạm pháp luật có quyền tố cáo với cơ quan có thẩm quyền bất kỳ lúc nào và không yêu cầu chỉ được tố cáo vào những thời điểm nhất định.

Trước những ý kiến trên, Bộ GD và ĐT đã sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, Điều 42a như sau: “Người có bằng chứng về vi phạm Quy chế thi báo cáo ngay cho nơi tiếp nhận được quy định tại khoản 2 điều này để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận và xử lý các tố cáo vi phạm Quy chế thi được thực hiện theo pháp luật về tố cáo”

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15-4-2013.

Nguồn: QĐND Online

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]