Cần đẩy mạnh xã hội hóa điều trị nghiện ma túy, HIV/AIDS

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:53

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến làm việc tại Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các cán bộ Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo - Ảnh VGP/Lê Sơn

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận: Thời gian tới, Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo cần tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, điều trị hiệu quả cho người nghiện ma túy. Đồng thời xây dựng các vùng chuyên canh cây thảo dược làm nguyên liệu sản xuất thuốc góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tạo việc làm cho đồng bào các dân tộc thiểu số, tăng xuất khẩu nguồn dược liệu của Việt Nam.

 

Các cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia cần chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện việc đẩy mạnh xã hội hóa công tác điều trị nghiện ma túy, HIV/AIDS; các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân để có hiểu biết đầy đủ và khoa học về căn bệnh nghiện ma túy và tự nguyện tham gia điều trị theo quy định.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 10-1-2013 về kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về việc mở rộng mô hình hỗ trợ điều trị cắt cơn cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex ở cộng đồng theo mô hình tỉnh Thái Nguyên và đề xuất, kiến nghị cụ thể.

Bộ Y tế có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 10-1-2013 về thuốc Cedemex, kết quả sử dụng thí điểm thuốc hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma túy Cedemex trong quá trình cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng từ năm 2008 ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề xuất, kiến nghị cụ thể.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét sự cần thiết để sớm hỗ trợ Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm nghiên cứu điều trị bệnh nghiện ma túy, HIV/AIDS và một số bệnh hiểm nghèo.

Nguồn: QĐNDOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]