Chấn chỉnh tình trạng ký bừa chứng nhận sức khỏe

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 08:22

Đây là nội dung chính của Thông tư 15/2013/TT-BYT do Bộ Y tế vừa ban hành nhằm quy định chặt chẽ hơn về cấp giấy chứng nhận khám sức khỏe, sẽ có hiệu lực thực thi hành kể từ ngày 22-6 tới đây.

Theo đó, Bộ Y tế quy định, người ký kết luận trong giấy khám sức khỏe phải là bác sĩ có thời gian hành nghề khám chữa bệnh ít nhất 54 tháng và phải có văn bản phân công có đóng dấu hợp pháp của cơ sở khám chữa bệnh. Giấy khám sức khỏe, kể cả giấy chứng nhận sức khỏe đi làm việc ở nước ngoài có giá trị 12 tháng, thay vì chỉ có giá trị 3 tháng như trước. Thời hạn trả giấy khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ trong vòng 1 ngày khi kết thúc việc khám, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện khám.

Thông tư trên cũng sẽ áp dụng cho các đối tượng khám sức khỏe khi tuyển dụng, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, khám sức khỏe khi vào học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, khám sức khỏe định kỳ và các đối tượng khác.

Nguồn: SGGPOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]