Chi trả lương hưu và bảo hiểm xã hội qua bưu điện gần 400 tỷ đồng/tháng

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 15:54

Báo cáo của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VietNam Post) cho biết, sau 1 năm thực hiện thí điểm việc chi trả lương và bảo hiểm xã hội qua bưu điện tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước đã có hơn 1.690 điểm chi trả với tổng số tiền chi trả gần 400 tỷ đồng/tháng.

Theo thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác thí điểm quản lý người hưởng, chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua đường bưu điện diễn ra vào ngày 19/11, tại Hà Nội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức, tại các điểm chi trả do VietNam Post tiếp quản đã thực hiện chi trả cho 149.634 lượt người/tháng; bước đầu, hình thức này nhận được hưởng ứng tích cực của những người hưởng lương.

Ông Lê Bạch Hồng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, kể từ ngày 5/10/2011, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc thí điểm tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện, cách thức triển khai của Bưu điện và bảo hiểm xã hội là phù hợp với điều kiện thực tế tại nhiều địa phương, tiền chi trả cho người hưởng được đảm bảo an toàn và kịp thời. Tuy nhiên, một số bộ phận cán bộ vẫn chưa nhận thức sâu sắc các quy định của ngành về chế độ bảo hiểm do đó việc tiếp nhận, trả lời, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của đối tượng về chính sách còn hạn chế.

Để góp phần từng bước hoàn thiện mô hình quản lý và chi trả hiện đại, chuyên nghiệp hóa, theo ông Lê Bạch Hồng cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa cán bộ tư pháp địa phương, cộng tác viên, hệ thống các bưu tá, nhân viên làm việc tại các điểm Bưu điện. Thực hiện thường xuyên và chặt chẽ việc theo dõi, cập nhật thông tin về những người hưởng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát chi trả và quản lý đối tượng, đảm bảo an toàn tiền mặt trong quá trình vận chuyển và thanh, quyết toán kịp thời...

Nguồn: ĐCSVNOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]