Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12/2012: Nỗ lực xử lý nợ xấu, quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:50

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì

Chiều 26-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12.

Tại phiên họp này, các thành viên Chính phủ đã nghe và tập trung thảo luận: báo cáo tóm tắt đánh giá tổng thể tình hình đầu tư nước ngoài (FDI) trong thời gian qua, định hướng chính sách đến năm 2020 và những giải pháp thu hút FDI có chất lượng, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về quản lý đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Ðầu tư trình bày; Ðề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) và Ðề án thành lập công ty quản lý tài sản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trình bày; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách T.Ư cho 23 huyện nghèo có tỷ lệ nghèo cao được áp dụng một số cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27-8-2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo do Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các đề án để Chính phủ trình các cơ quan theo quy định.

Nguồn: NDOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]