Công bố Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 15:10

Tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa tổ chức Lễ công bố “Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là năng lực quản lý, kiểm soát chưa đáp ứng yêu cầu, làm cho môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ TN&MT cho biết: Để định hướng công tác BVMT, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược BVMT Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 5-9-2012). Mục tiêu của Chiến lược này là đến năm 2020 sẽ kiểm soát, hạn chế về cơ bản xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái, cạn kiệt tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học, kết hợp cải thiện chất lượng môi trường sống; tiếp đó sẽ ngăn chặn và đẩy lùi vào năm 2030. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 ước tính hơn 50 tỷ USD.

Nguồn: QĐNDOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]