Công bố chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 08:25

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 20/5 tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội), dự kiến bế mạc vào ngày 22/6. Với tổng thời gian làm việc 26,5 ngày, Quốc hội sẽ tập trung xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Chiều ngày 17/5, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, tại Kỳ họp này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 1 Nghị quyết; cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 7 dự án luật khác.

Các dự án luật và Nghị quyết sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua gồm: Luật Hòa giải cơ sở; Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai; Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội.

Các dự án luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến bao gồm: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Luật Tiếp công dân; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật Việc làm.

Về việc xem xét các báo cáo về vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe, thảo luận, cho ý kiến và thông qua các nội dung sau: Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về các báo cáo này; Báo cáo về việc đàm phán ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào; Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII;Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2011; Xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014.

Đặc biệt, Kỳ họp thứ 5 sẽ là kỳ họp đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/1012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ báo cáo một số vấn đề về triển khai Nghị quyết này. Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận về các báo cáo nêu trên, Quốc hội sẽ thông qua các Nghị quyết sau: Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2014; Nghị quyết về Báo cáo về việc đàm phán ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào (nếu có); Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có); Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm (nếu có).

Để góp phần thông tin, tuyên truyền rộng rãi tới cử tri và nhân dân cả nước về hoạt động của Quốc hội, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 9 ngày truyền hình, phát thanh trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như vậy, so với các kỳ họp trước đây, số lượng phiên họp được tổ chức phát thanh - truyền hình trực tiếp tại kỳ họp lần này tiếp tục tăng lên đáng kể. Đặc biệt, theo Văn phòng Quốc hội, các phiên thảo luận ở hội trường về các dự án luật quan trọng có phạm vi tác động, ảnh hưởng đến đông đảo tầng lớp nhân dân như: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Theo ĐCSVNO

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]