Công bố một số luật, pháp lệnh, nghị quyết

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 15:08

Hôm qua 14/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Luật Xuất bản; Luật Hợp tác xã; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng; Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Dự trữ quốc gia; Luật Thủ đô; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Nghị quyết về việc tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại. Đây là những luật, pháp lệnh và nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 4.

Theo SGGPO

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]