Đã có quy chuẩn về sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:50

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố lần đầu các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến dưới 12 tháng tuổi và trẻ từ 6 tháng tới 36 tháng tuổi, có hiệu lực từ ngày 1-6-2013, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh 4 loại sản phẩm dinh dưỡng công thức và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Theo đó, có 4 loại sản phẩm dinh dưỡng công thức được đề cập trong bộ quy chuẩn này là: sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi (loại này cũng có thể được sử dụng như nguồn thức ăn để thay thế sữa mẹ); sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi (đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt cho trẻ bị bệnh, rối loạn hoặc cần chăm sóc y tế và có thể sử dụng như nguồn thức ăn thay thế sữa mẹ); sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi (chỉ được dùng với mục đích ăn bổ sung); sản phẩm dinh dưỡng công thức chế biến từ ngũ cốc cho trẻ 6-36 tháng tuổi.

Trong đó đáng chú ý, Cục An toàn thực phẩm quy định kỹ thuật đối với các thành phần như Taurin, Acid docosahexaenoic trong trường hợp bổ sung vào sản phẩm dinh dưỡng công thức phải có bằng chứng khoa học về tính an toàn và phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Hàm lượng trong các sản phẩm phải đủ để đạt được hiệu quả như công bố. Đối với chất Fluorid thì quy định quy chuẩn không cho phép bổ sung.

Đặc biệt đối với chất nhiễm bẩn như Melamin, quy chuẩn quy định là 1mg/kg đối với dạng bột. Đây cũng là cơ sở pháp lý để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trên thực hiện công bố hợp quy trước khi sản phẩm lưu thông trên thị trường theo quy định của Luật An toàn thực phẩm.

Nguồn: SGGPOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]