Đề nghị hỗ trợ 15 kg gạo/tháng cho học sinh ở khu vực đặc biệt khó khăn

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:11

Bộ Tài chính vừa soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh bán trú và học sinh dân tộc thiểu số ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn nhằm lấy ý kiến nhân dân.

Theo đó, học sinh bán trú và học sinh là người dân tộc thiểu số đang học tại các trường ở khu vực có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn được hưởng hỗ trợ 15 kg gạo/1 tháng/ 1 học sinh và được hưởng không quá 9 tháng/ năm học/ học sinh.

Cụ thể đối tượng được hỗ trợ gồm: (1) Học sinh tiểu học và THCS đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú; học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học và THCS công lập ở khu vực có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn. (2) Học sinh là người dân tộc thiểu số có cha mẹ (hoặc người giám hộ hợp pháp) thường trú ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, không hưởng chế độ nội trú, có nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày đang học tại các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học công lập.

Dự thảo cũng quy định, Bộ Tài chính có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền bảo đảm kinh phí để Tổng cục Dự trữ nhà nước cung ứng đủ gạo cho các địa phương thực hiện chính sách theo quy định tại Quyết định này; Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn về phương thức, thời gian, quy trình và chi phí vận chuyển cấp phát gạo cho các địa phương; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí mua và vận chuyển, cấp phát gạo cho các địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban dân tộc hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo quy định tại Quyết định này; kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định này, hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về phía Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, phê duyệt và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo số lượng học sinh thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo quy định tại Quyết định này gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/6 hàng năm để làm cơ sở cho việc xây dựng dự toán kinh phí và thực hiện chính sách; chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra đảm bảo việc thực hiện chính sách đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: ĐCSVNOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]