Đề nghị tăng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:54

Bộ Tài chính đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam bổ sung tối đa 10.000 tỷ đồng tập trung cho các chương trình tín dụng đầu tư kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và làng nghề nông thôn ngoài số vốn 5000 tỷ đồng hằng năm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 1589/TTg-KTTH. Theo đề xuất của Bộ Tài chính, các đối tượng nhận được vốn tín dụng ưu đãi của chương trình nói trên sẽ được mở rộng hơn, bao gồm cả các công trình bê tông hóa cầu, đường giao thông nông thôn, đường liên xã, liên huyện…

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nông thôn, Bộ Tài chính dự kiến tiếp tục đẩy mạnh việc sửa đổi quy định về thủ tục giảm tiền thuê đất theo hướng ngày càng đơn giản trong triển khai thực hiện nhằm giúp người dân thụ hưởng chính sách miễn giảm dễ hiểu, dễ thực hiện...

 

Bên cạnh đó, nhằm giúp người chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản giảm được chi phí đầu vào, gia tăng lợi nhuận trong năm 2013, Bộ Tài chính cũng kiến nghị Chính phủ giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu theo cơ chế vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; thực hiện xem xét gia hạn thời gian vay vốn tối đa từ 12 tháng lên 36 tháng đối với khoản vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước cho các nhóm hàng xuất khẩu rau quả, thủy sản, nhằm giúp nông dân tiêu thụ nông sản thuận lợi, đạt giá trị cao…

Nguồn: QĐNDOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]