Đề nghị tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:17

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết năm 2013 sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định Quy định về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục thay thế Nghị định số 49/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 40/2011/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP.

Để thực hiện nội dung này, Bộ GD-ĐT vừa đề nghị các sở GD-ĐT tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị định 49 và Nghị định 40, trong đó có đề xuất nội dung cần đưa vào Nghị định mới bao gồm: những hành vi vi phạm mà Nghị định 49 và Nghị định 40 đã nêu nhưng không đầy đủ, không còn phù hợp nay cần điều chỉnh sửa lại và nêu nội dung mới thay thế; những hành vi vi phạm mà Nghị định 49 và Nghị định 40 đã nêu nhưng mức phạt không phù hợp, không đủ để răn đe nay cần điều chỉnh lại và nêu khung mức phạt mới; những hành vi vi phạm chưa đưa vào Nghị định 49 và Nghị định 40 nay cần được bổ sung và nêu khung mức phạt cùng nội dung khác cần đưa vào Nghị định mới.

Nguồn: SGGPOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]