Đề xuất trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên khó khăn

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 15:09

Trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên với mức bằng 50% mức lương tối thiểu hiện hành và cấp đủ 12 tháng trong năm – đó là đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

7 đối tượng học sinh, sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội trong dự thảo gồm: học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số đang sống ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại vùng cao, miền núi, vùng sâu và hải đảo; học sinh, sinh viên mồ côi không nơi nương tựa; học sinh, sinh viên khuyết tật có khó khăn về kinh tế; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tập; học sinh, sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo chế độ hợp đồng mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp thường xuyên; học sinh, sinh viên con gia đình thuộc diện hộ nghèo theo quy định chung của nhà nước.

Các đối tượng trên phải là học sinh, sinh viên đang học hệ chính quy tập trung, có thời gian khóa học từ 1 năm trở lên tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Nếu học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội mà cùng một lúc học ở nhiều trường (hoặc nhiều khoa trong cùng một trường) thì chỉ được hưởng một suất trợ cấp xã hội. Việc chi trả dự kiến được thực hiện theo phương thức chuyển kinh phí về địa phương trực tiếp chi trả cho đối tượng thụ hưởng.

Hiện dự thảo này đang được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công khai lấy ý kiến.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa hoàn thành dự thảo sửa đổi Nghị định 49 của Chính phủ quy định về học phí và những chính sách liên quan đến miễn giảm học phí trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trong đó, đáng chú ý Bộ này dự kiến bổ sung thêm đối tượng được miễn học phí là sinh viên học chuyên ngành các môn học Mác Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: học sinh, sinh viên theo học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại…

Nguồn: SGGPOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]