Ðổi mới phương thức thực hiện cuộc vận động Ngày Vì người nghèo

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 15:07

Chiều 14/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị về Ðề án đổi mới phương thức thực hiện cuộc vận động Ngày Vì người nghèo.

Các đồng chí: Huỳnh Ðảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Trọng Kim, Ủy viên Tung ương Ðảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ, chủ trì.

Cuộc vận động Ngày Vì người nghèo do MTTQ Việt Nam phát động từ ngày 17/10/2000 đến nay đã được 12 năm. Tính đến ngày 15/12 năm nay, quỹ Vì người nghèo cả nước đã vận động được hơn 8.240 tỷ đồng, trong đó, quỹ Vì người nghèo Trung ương vận động được gần 500 tỷ đồng. Riêng năm 2012, cả nước đã thực hiện quỹ Vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội là gần 4.500 tỷ đồng.

Từ hiệu quả thiết thực, rộng lớn của cuộc vận động, Ðảng, Nhà nước đã có thêm nhiều chính sách thiết thực chăm lo người nghèo; nhiều tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam xây dựng được nhiều loại quỹ trợ giúp xã hội khác nhau, trong đó chủ yếu là hướng về người nghèo. Bên cạnh đó, các địa phương trong cả nước chủ động có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình và đạt hiệu quả cao trong việc trợ giúp người nghèo vươn lên. Nhiều doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cá nhân theo sự hướng dẫn của MTTQ đã trực tiếp đến với các địa phương còn nhiều khó khăn và hỗ trợ người nghèo. Ðáng chú ý, trong thời gian tới, MTTQ các cấp cần dành thời gian, lực lượng tập trung thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và nhiều hoạt động khác nhằm thực hiện Kết luận 62-KL/T.Ư ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Vì vậy, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng Ðề án về tiếp tục đổi mới phương thức thực hiện cuộc vận động Ngày Vì người nghèo. Theo đó, MTTQ Việt Nam tiếp tục chủ trì thực hiện cuộc vận động, với việc phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo từ ngày 17/10 - 18/11 hàg năm; vận động chăm lo Tết cho người nghèo; giữ vai trò chính trong việc kết nối các hoạt động của cuộc vận động; tổ chức biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động... Tăng cường giám sát các hoạt động chăm lo người nghèo và an sinh xã hội. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dừng việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng quỹ Vì người nghèo Trung ương; dừng việc tổ chức Chương trình Nối vòng tay lớn vào tối 31/12 hàng năm. Ðịa phương nào tiếp tục vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ Vì người nghèo phải được sự đồng ý của cấp ủy Đảng, sự thống nhất của chính quyền cùng cấp...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, các đại biểu thống nhất và ủng hộ chủ trương của Ðề án, đồng thời đề xuất những nội dung, phương thức cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của cuộc vận động Ngày Vì người nghèo trong thời gian tới. Các ý kiến đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có hướng dẫn cụ thể để MTTQ các cấp triển khai, thực hiện...

Theo NDĐT

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]