Đồng bằng sông Cửu Long triển khai đề án liên kết vùng

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:18

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ vừa thông qua đề án liên kết vùng ĐBSCL nhằm phát triển sản xuất, tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thủy sản và đào tạo nghề nông dân, nông thôn. Tham gia xây dựng đề án có Trường Đại học Cần Thơ, Viện Lúa ĐBSCL và Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam.

Mục tiêu tổng quát của đề án là tăng cường liên kết vùng ĐBSCL trong việc triển khai thực hiện, lồng ghép các chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhằm phát huy lợi thế hiệu quả đầu tư của của từng địa phương, từng lĩnh vực, nhất là các sản phẩm thế mạnh của toàn vùng như lúa gạo, thủy sản, trái cây, đào tạo nghề, góp phần tăng thu nhập cho nông dân và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Dự kiến đề án sẽ được triển khai từ năm 2013 đến 2017, với kinh phí khoảng 350 tỷ đồng. Đề án sẽ được giao Bộ NN-PTNT chủ trì, tổ chức thẩm định và phê duyệt. Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với các bộ và các tỉnh, thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đề án, theo sự chỉ đạo của Chính phủ.

Nguồn: SGGPOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]