Dự kiến dành 340 tỷ đồng triển khai Đề án Xây dựng xã hội học tập

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:14

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020. Theo đó, kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách Nhà nước dự kiến là 340 tỷ đồng (vốn sự nghiệp).

Trong đó, giai đoạn 2012-2015 là 150 tỷ đồng; giai đoạn 2016-2020 là 190 tỷ đồng. Đề án được xây dựng với 4 nhóm mục tiêu cơ bản: Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn.

Nguồn: QĐNDOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]