Đưa công tác giải quyết bồi thường nhà nước thực sự đi vào cuộc sống

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:06
Theo Bộ Tư pháp, công tác giải quyết bồi thường nhà nước trong năm 2012 đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân, tổ chức, đồng thời làm chuyển biến sâu sắc ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ.
Theo đó, việc hoàn thiện thể chế trong công tác bồi thường nhà nước đã được đẩy mạnh. Nhiều thông tư liên tịch hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của các cơ quan tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện và một số lĩnh vực chuyên môn đã được ban hành (thi hành án dân sự, tố tụng dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng hành chính, quản lý và sử dụng kinh phí bồi thường), góp phần đưa một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy hơn nữa quyền công dân, quyền con người đi vào cuộc sống.
Cụ thể, năm 2012, các bộ, ngành, địa phương đã giải quyết xong 22/53 vụ việc (đạt tỷ lệ 41,5%), với tổng số tiền bồi thường là hơn 7 tỷ đồng; trong đó, hoạt động phát sinh nhiều yêu cầu bồi thường nhất là tố tụng và quản lý hành chính.
Riêng trong lĩnh vực thi hành án dân sự, năm 2012, toàn Ngành đã thụ lý 24 vụ việc yêu cầu bồi thường trong lĩnh vực thi hành án dân sự, đã giải quyết xong 06/24 việc, với số tiền đã bồi thường là 1 tỷ 518 triệu 379 nghìn đồng.
Tuy nhiên, công tác triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước còn chưa đồng đều giữa các địa phương. Việc bố trí biên chế chuyên trách thực hiện nhiệm vụ, bồi thường nhà nước chưa được quan tâm... Do đó, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước chưa thực sự đi vào cuộc sống.
Trong năm 2013, Bộ Tư pháp xác định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hoàn thiện các thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đưa công tác này thực sự đi vào cuộc sống, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
Nguồn: ĐCSVNOL
Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]