Giải ngân vốn ODA cao kỷ lục

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:31

Theo thông tin tại cuộc họp báo sáng 4-1 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lượng vốn ODA được giải ngân trong năm 2012 ước đạt trên 3,6 tỷ USD, cao kỷ lục từ trước đến nay. Trong khi đó, vốn cam kết năm 2012 đạt 7,3 tỷ USD (cam kết cho năm 2013 đạt gần 6,5 tỷ USD).

Như vậy, tính từ năm 1993 đến nay, tổng lượng vốn ODA cam kết đạt trên 75 tỷ USD, với lượng vốn giải ngân đạt trên 34,5 tỷ USD, đóng góp quan trọng vào tổng vốn đầu tư phát triển (chiếm trên 10%) và bằng khoảng 3,5% GDP trong thời gian tương ứng, góp phần quan trọng vào việc hình thành các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo...

Nguồn: SGGPOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]