Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho một số đối tượng cận nghèo

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 08:34
“Nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ 70% đang áp dụng theo Quyết định 797/QĐ-TTg lên mức 100%”. Đó là quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Theo đó, từ ngày 1-1-2013, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho một số đối tượng thuộc gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia, gồm: người thuộc gia đình cận nghèo mới thoát nghèo, thời gian hỗ trợ 5 năm sau khi thoát nghèo (nếu người thuộc hộ cận nghèo đã thoát nghèo trước ngày 1-1-2013 nhưng thời gian thoát nghèo tính đến ngày 1-1-2013 chưa đủ 5 năm, thời gian còn lại được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, thời gian hỗ trợ thấp nhất là 1 năm); người thuộc gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao. Các đối tượng thuộc gia đình cận nghèo còn lại được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT theo Quyết định 797/QĐ-TTg, tức mức 70%.
Ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ 100% mệnh giá mua thẻ BHYT cho người thuộc gia đình cận nghèo đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi; hỗ trợ 50% mệnh giá mua thẻ BHYT cho người thuộc gia đình cận nghèo đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương dưới 50%; các địa phương còn lại bố trí từ ngân sách địa phương.
Trên thực tế, ngoài mức hỗ trợ 70% mức đóng BHYT cho đối tượng cận nghèo, hiện đã có nhiều địa phương trích ngân sách địa phương nâng mức hỗ trợ cho người cận nghèo 80%-100%.
Hỗ trợ mua thẻ BHYT là một trong chính sách tốt để giúp người nghèo không tái nghèo do chi phí bệnh tật.
Nguồn: SGGPOL
Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]