Hoàn thiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 13:38
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì hoàn thiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo hướng quy định trách nhiệm người được ủy quyền phát ngôn tại cơ quan.
Đồng thời, nhấn mạnh trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu chỉ đạo việc chuẩn bị các thông tin và chế độ phát ngôn cụ thể của cơ quan.
Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ để đưa các nội dung liên quan đến tổ chức phục vụ người phát ngôn và chế độ phụ cấp cho người phát ngôn vào quy chế một cách phù hợp.
Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ người phát ngôn cho các đơn vị trong cả nước.
Nguồn: Chinhphu.vn
Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]