Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2013

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 13:58
Ngày 25-1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2013. Dự chỉ đạo và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương, đánh giá cao những thành tích về tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được năm 2012. Trong đó kết quả nổi bật là ngành tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai những nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược của Đảng, như “Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo”; đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; thành lập Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương; nghiên cứu, xây dựng các đề án đổi mới đồng bộ các khâu trong công tác đào tạo, đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng, luân chuyển và chính sách cán bộ; quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên vững mạnh. Đặc biệt, năm 2012, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng bước đầu đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Với tinh thần thẳng thắn, khách quan, đồng chí Lê Hồng Anh đã chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; đồng thời nêu rõ: Thời gian tới ngành tổ chức xây dựng Đảng cần hết sức chú ý công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp về công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung nghiên cứu phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn tiến hành công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt, cần hết sức quan tâm việc tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa đã triển khai 5 lĩnh vực trọng tâm và 6 nhiệm vụ cụ thể của ngành tổ chức xây dựng Đảng thực hiện trong năm 2013; trong đó trọng tâm hoàn thiện các đề án về công tác cán bộ nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Nhân dịp này, Ban Tổ chức Trung ương tặng cờ thi đua cho 21 tập thể và bằng khen cho 113 tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong năm 2012.

Nguồn: QĐNDOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]