Hội nghị phổ biến Nghị định 79/2012/NĐ-CP về biểu diễn nghệ thuật

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 15:30

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 79/2012/NĐ-CP, ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ và lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định.

Nghị định 79/2012/NĐ-CP kế thừa những điểm tích cực của các văn bản trước: quy chế, quy định về nghệ thuật biểu diễn, đồng thời bổ sung thêm những quy định mới về các vấn đề nảy sinh gần đây trong hoạt động biểu diễn, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu...

 

Hội nghị phổ biến Nghị định số 79/2012/NĐ-CP (Ảnh: Thanh Thảo)

Nghị định gồm 5 Chương, 31 Điều. Trong đó, Nghị định đặc biệt nhấn mạnh tới những điều cấm trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu....của các tổ chức, cá nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Nghị định sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/1/2013.

 

Nhân dịp này, Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Nguồn: DCSVNOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]