Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:50

Sáng 26/12, Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khoá XI do Ban Tuyên giáo TW tổ chức, tập trung vào 3 nội dung lớn: đổi mới chính sách pháp luật về đất đai; sắp xếp, nâng cao hiệu quả DNNN và phát triển khoa học và công nghệ.

Hội nghị có sự tham dự của gần 600 đại biểu đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc TW, các báo cáo viên trong cả nước…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khoá XI đã đưa ra nhiều chủ trương, quan điểm rõ ràng, liên quan tới định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao trách nhiệm, tích cực học tập và thảo luận để nhận thức sâu hơn các nội dung của Nghị quyết 6 để sau khi về địa phương và đơn vị xây dựng chương trình hành động thực hiện cụ thể.

Bên cạnh đó, các cấp uỷ cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền rộng rãi các Nghị quyết và kết luận của Hội nghị TW 6 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; đồng thời triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện một cách nghiêm túc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có bài thuyết trình và phổ biến nội dung Nghị quyết TW 6 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong giai đoạn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bài thuyết trình điểm lại quá trình hình thành các quan hệ đất đai và chính sách pháp luật đất đai, đặc biệt trong giai đoạn xây dựng và thực hiện Luật Đất đai 2003 với thành tựu và tồn tại, hạn chế.

Quản lý và sử dụng đất đai không chỉ là vấn đề kinh tế rộng lớn, phức tạp mà còn mang tính chính trị, xã hội nhạy cảm. Bài thuyết trình của đồng chí Hoàng Trung Hải tập trung đề cập tới quan điểm chỉ đạo và định hướng đổi mới trong chính sách, pháp luật đất đai theo Nghị quyết TW 6, trong đó nhấn mạnh 6 quan điểm chỉ đạo.

Hội nghị tập trung quán triệt chủ trương tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, về quy hoạch sử dụng đất, về giao đất, cho thuê đất, về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, về đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận, về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được giao quyền sử dụng đất…

Ngoài ra, các nội dung khác cũng được đề cập như vấn đề phát triển thị trường bất động sản, chính sách tài chính về đất đai, vấn đề về giá đất và đặc biệt là vấn đề thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng tập trung làm rõ việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, để Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống, nhiệm vụ đã và đang được các Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội thực hiện, thể chế hoá các chủ trương của Nghị quyết vào dự thảo Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như hoạt động kiểm tra, giám sát của các ban Đảng Trung ương để tạo thống nhất trong nhận thức và hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Nguồn: Chinhphu.vn

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]