Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 15:20

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 sẽ diễn ra trong 2 ngày 26-27/12 tới.

Tham dự Hội nghị, có các thành viên Chính phủ. Ngoài Bộ trưởng, sẽ có thêm Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính của các Bộ, cơ quan cùng dự.

 

Một phiên họp trực tuyến của Chính phủ - Ảnh: Chinhphu.vn

Tại đầu cầu các địa phương có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy (Thành ủy), Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBNĐ, lãnh đạo tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành và lãnh đạo các quận, huyện.

 

Theo dự kiến chương trình hội nghị sẽ có Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012, Nghị quyết số 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Báo cáo này do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Văn phòng Chính phủ chuẩn bị Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2012.

Các địa phương sẽ nghiên cứu, có ý kiến phát biểu về dự thảo Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Nguồn: Chinhphu.vn

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]