Họp mặt cán bộ, chức sắc dân tộc Khmer tiêu biểu các tỉnh, thành Tây Nam Bộ

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:23

Ngày 9/1, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức họp mặt cán bộ, chức sắc dân tộc Khmer tiêu biểu các tỉnh, thành Tây Nam bộ, đánh giá kết quả công tác năm 2012 và định hướng công tác trong vùng đồng bào Khmer năm 2013.

Phát biểu định hướng công tác và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013, ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ nhấn mạnh năm 2013, các tỉnh thành vùng Tây Nam bộ tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo; tăng cường công tác giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer.

 

Thăm đồng bào dân tộc Khmer dịp lễ Sen Đôn Ta. (Nguồn: angiang.gov.vn)

Các tỉnh thành giữ vững ổn định chính trị, kịp thời đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, ý đồ, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc chống phá cách mạng, phá hoại đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước...

 

Với truyền thống đoàn kết yêu nước, ý thức tự lực tự cường, năm 2012 đồng bào Khmer các tỉnh Tây Nam Bộ đã vươn lên, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Mặc dù đời sống đồng bào Khmer vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua Ðảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, đầu tư cho y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, quan tâm hỗ trợ xây dựng chùa chiền, nơi thờ tự ngày càng khang trang, giúp bà con giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc , đồng thời làm thay đổi bộ mặt vùng đồng bào Khmer, tạo điều kiện thuận lợi để cải thiện đời sống bà con.

Cán bộ, chức sắc, đồng bào Khmer trong khu vực cần tin tưởng hơn nữa vào sự lãnh đạo của Đảng, sát cánh cùng chính quyền, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước, tinh thần tự lực, giúp nhau lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trong năm, các địa phương Tây Nam bộ cũng đã triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo trong vùng đồng bào Khmer trong đó Chương trình 135 giai đoạn 2 được triển khai tại 125 xã và 162 ấp đặc biệt khó khăn với tổng vốn hơn 110 tỷ đồng. Các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo được thực hiện khá tốt. Tỷ lệ hộ dân tộc Khmer sử dụng điện chiếm 89,3%, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh chiếm 68,2%; mỗi năm giảm được 3% hộ dân tộc nghèo.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào Khmer tiếp tục được ổn định, đã tạo môi trường thuận lợi để đồng bào an tâm học tập, lao động sản xuất. Việc dạy và học chữ Khmer tiếp tục được quan tâm; phong tục tập quán, lễ hội, Tết truyền thống dân tộc Khmer được gìn giữ và phát huy.

Hội đoàn kết sư sãi yêu nước các tỉnh cũng đã làm tốt công tác vận động sư sãi, phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Nguồn: DCSVNOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]