Khai mạc phiên họp thứ 14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:16

Sáng nay, phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng các cơ quan có liên quan tập trung hoàn thành tốt các nội dung lớn trong chương trình nghị sự của phiên họp.

Đó là các nội dung:

-Thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

-Cho ý kiến về những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của 5 dự án luật sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới: Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh; Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai; Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi) và đặc biệt là dự án Luật Đất đai sửa đổi.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét, cho ý kiến về tổ chức, hoạt động và xây dựng cơ sở vật chất cho Kiểm toán Nhà nước.

Trong buổi sáng 14-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, tên gọi và nội hàm của dự án Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh chưa có sự thống nhất. Ông cũng băn khoăn về việc dự án luật không đề cập gì đến lĩnh vực “trật tự an toàn xã hội” trong khi đây chính là một phần quan trọng của “an ninh”. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cũng phát biểu: “Dự thảo Luật chỉ mới đề cập đến lĩnh vực quốc phòng thôi”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh của Luật và quy định rõ thành phần của Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh ở các cấp. Ông đồng ý với quy định Hội đồng này chỉ hoạt động kiêm nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý thêm, việc hướng dẫn thi hành Luật này phải hết sức chi tiết, cả về nội dung và phương pháp giáo dục để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với các đối tượng khác nhau.

Cuối buổi sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống khủng bố.

Nguồn: SGGPO

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]