Khai mạc phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII: Sẽ bàn chuyện bỏ phiếu tín nhiệm và xây dựng kênh truyền hình của Quốc hội

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 08:30

“Lấy phiếu tín nhiệm là một công việc rất hệ trọng, lần đầu chúng ta làm. Nó thể hiện quan điểm mới của Đảng và Nhà nước với hệ thống chính trị của chúng ta; nó cũng thể hiện sự tăng cường giám sát của Quốc hội với công tác cán bộ. Không thể xem đây là vấn đề kỹ thuật đơn giản mà đây là vấn đề chính trị”. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã phát biểu như vậy khi chủ trì khai mạc phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) diễn ra sáng nay, 14/5 tại Hà Nội.

 

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: theo QDNDOL

Lấy phiếu tín nhiệm: Đã có nghị quyết, cần triển khai thật tốt

 

Khách mời dự khai mạc phiên họp có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và lãnh đạo một số bộ, ngành. Phiên họp thứ 18 của UBTVQH diễn ra từ ngày 14 - 16/5.

Theo dự kiến chương trình làm việc của Văn phòng Quốc hội, nội dung phiên họp 3 ngày có nhiều vấn đề quan trọng. UBTVQH sẽ cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013; Phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2012; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn thi hành án đối với một số khoản thu nộp ngân sách nhà nước không có điều kiện thi hành.

UBTVQH cũng sẽ thông qua Đề án đổi mới Văn phòng Quốc hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH ngày 1-10-2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội. Đồng thời, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Về chương trình xây dựng pháp luật, UBTVQH tiếp tục cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 Luật doanh nghiệp.

Đặc biệt, có một vấn đề rất được dư luận quan tâm sẽ được tiếp tục bàn thảo tại phiên họp thứ 18. Đó là việc UBTVQH sẽ nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Ngoài ra, UBTVQH còn báo cáo về việc xây dựng kênh truyền hình Quốc hội.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Quan trọng nhất vẫn là sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, phải quán triệt đầy đủ tinh thần cương lĩnh của Đảng, thể hiện tinh thần dân chủ, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Tiếp thu, lắng nghe, nhưng phải giải quyết đúng nhất đòi hỏi của thực tiễn đất nước trong một thời kỳ dài trước mắt…

Về việc trình Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội nói : Cần tiếp tục thảo luận làm sáng rõ để trình ra Quốc hội thật thấu đáo. Luật này mang ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội, gắn bó với cuộc sống của người dân bất kể thành thị hay nông thôn đều liên quan đến đất đai. Nếu chưa khả thi thì chưa thông qua. Nếu thảo luận thấy sáng rõ, khả thi thì thông qua vào kỳ họp thứ 5, nếu chưa sáng rõ thì thông qua vào kỳ họp cuối năm.

Về lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch Quốc hội nói rõ thêm: “Tháng 7 tới, hội đồng nhân dân trong cả nước sẽ họp để triển khai một công việc rất quan trọng, lần đầu chúng ta làm. Nó thể hiện quan điểm mới của Đảng và Nhà nước với hệ thống chính trị của chúng ta; nó cũng thể hiện sự tăng cường giám sát của Quốc hội với công tác cán bộ. Đây là một công việc rất hệ trọng. Kết thúc kỳ họp thứ 4, tôi có nói việc Quốc hội ban hành nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm là rất quan trọng, nhưng việc tổ chức triển khai nghị quyết cho thành công còn quan trọng hơn. Không thể xem đây là vấn đề kỹ thuật đơn giản mà đây là vấn đề chính trị, là trách nhiệm của cơ quan dân cử trung ương và địa phương”.

Về đổi với Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết mục tiêu chính nhằm nâng cao chất lượng bộ máy giúp việc của Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Nội dung này đã được bàn 3 lần hi vọng lần này sẽ được thông qua.

Kinh tế - xã hội năm 2012: 4 chỉ tiêu không đạt

Ngay sau khi khai mạc, dưới sự điều khiển của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ngày hôm nay, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2012; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2013; phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2012; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn thi hành án đối với một số khoản thu nộp ngân sách nhà nước không có điều kiện thi hành.

Sáng nay, Bộ trưởng bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh thay mặt Chính phủ báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2012 cho biết: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 có thêm một chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch là mức giảm tỷ lệ hộ nghèo. Như vậy, trong tổng số 15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Quốc hội đề ra trong kế hoạch năm 2012 có 11 chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch. Còn 4 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, trong đó: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) và tỷ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP đạt thấp hơn, chỉ tiêu tạo việc làm đạt cao hơn còn tỷ lệ che phủ rừng không đổi so với dự báo đã báo cáo Quốc hội.

Nguồn: QĐND Online

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]