Khẩn trương giảm lãi suất cho vay, tiêu thụ hàng tồn kho bất động sản

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 15:16

Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 83/NQ-CP về Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2012. Theo đó, về kinh tế - xã hội, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải bám sát tình hình, tiếp tục nỗ lực thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng; thực hiện nhất quán mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô trong thời gian còn lại của năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô; khẩn trương xây dựng phương án điều chỉnh giảm lãi suất cho vay và tăng trưởng tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu kiểm soát lạm phát, xây dựng đề án xử lý nợ xấu, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/12/2012. Đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu các ngân hàng thương mại, bảo đảm an toàn hệ thống. Tiếp tục ưu tiên tín dụng nông nghiệp, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản và các hàng hóa xuất khẩu, có lợi thế cạnh tranh.

Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản, giữ được đà tăng trưởng hiện nay.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ TN-MT và các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng phương án tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản phù hợp với điều kiện thực tế, đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho trong lĩnh vực bất động sản; có giải pháp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Chính phủ thống nhất lùi thời điểm thực hiện quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 6 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp phép xây dựng đến 1/7/2013. Yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai các điều kiện để bảo đảm việc thực hiện cấp phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách đối với người có công và các đối tượng chính sách khác; quan tâm chăm lo tết cho người nghèo, không để người dân bị thiếu đói trong dịp tết.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng; hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, ảnh hưởng an ninh, trật tự và an toàn xã hội; tăng cường đối thoại tại chỗ, giải quyết dứt điểm các vụ việc tại địa phương; tiếp tục thực hiện đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị toàn quốc về công tác khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tình hình và chính sách, tạo sự đồng thuận xã hội cùng vượt qua khó khăn, thách thức.

Chính phủ xem xét, cho ý kiến về mức xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định tại Nghị định số 71/2012/NĐ-CP. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2012/NĐ-CP và đăng ký, cấp biển số xe theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục, điều kiện về đăng ký, sang tên, chuyển quyền sở hữu và cấp biển số xe, kể cả đối với phương tiện đã qua mua bán nhiều lần. Trong khi chờ ban hành thông tư, chưa tiến hành xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định tại Nghị định số 71/2012/NĐ-CP. Bộ Tài chính chủ trì xây dựng phương án điều chỉnh mức lệ phí trước bạ sang tên đổi chủ đối với các phương tiện cho phù hợp.

Chính phủ thảo luận và cho ý kiến dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú do Bộ Công an trình. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật Cư trú (sửa đổi) theo hướng tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, không ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền và tự do khác của công dân đang sinh sống và làm việc tại các đô thị lớn và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác. Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự án luật này.

Theo Chinhphu.vn

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]