Không tăng học phí vào cùng thời điểm

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 08:32
Ngày 10-5, Bộ GD-ĐT đã có công văn yêu cầu các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề công lập giãn thời gian điều chỉnh học phí năm học 2013 - 2014 nhằm tránh tác động lên chỉ số giá tiêu dùng.
Sở dĩ có yêu cầu trên là do từ năm học 2010 - 2011 đến nay, các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập đã xây dựng và ban hành mức học phí mới (theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ). Thực tế, học phí (nhất là học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông) chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tính chỉ số giá tiêu dùng nên việc tăng học phí tác động mạnh đến chỉ số giá tiêu dùng, nhất là vào tháng 9 hàng năm, khi các địa phương và các cơ sở đào tạo thực hiện tăng mức học phí khi bước vào năm học mới.
Vì vậy, để khắc phục tình trạng trên và góp phần thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về mục tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 6% - 6,5% trong năm 2013, Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập xây dựng tiến độ điều chỉnh mức học phí một cách hợp lý. Mức học phí phải phù hợp với nhóm ngành nghề đào tạo và hình thức đào tạo. Học phí được thu định kỳ hàng tháng.
Các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp không được ép buộc học sinh, sinh viên đóng học phí một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học (trừ trường hợp người học tự nguyện), nhất là vào đầu năm học mới.
Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc Trung ương quản lý cần đăng ký với bộ chủ quản về lộ trình, mức điều chỉnh và thời điểm điều chỉnh học phí. Trên cơ sở đăng ký của các bộ chủ quản và các cơ sở đào tạo, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, đánh giá tác động của việc điều chỉnh học phí đến CPI của cả nước, đồng thời có ý kiến với các bộ chủ quản và các cơ sở đào tạo để quyết định việc điều chỉnh học phí nhằm đảm bảo không để nhiều tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo cùng tăng học phí vào một thời điểm, nhất là vào đầu năm học mới 2013 - 2014.
Nguồn SGGPOL
Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]