Kiến nghị xử lý tài chính 13.688 tỷ đồng sau kiểm toán

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 13:36
Tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tham dự hội nghị Hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2013 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).
Tổng hợp kết quả kiểm toán 148 cuộc năm 2012, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 13.688,6 tỷ đồng bao gồm: các khoản tăng thu 1.829,5 tỷ đồng; các khoản giảm chi 2.000,6 tỷ đồng; các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm so với báo cáo của cơ quan quản lý thu ngân sách Nhà nước 1.114,4 tỷ đồng; các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN 8.380,8 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 363,3 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự  Hội nghị triển khai công tác năm 2013 của Kiểm toán Nhà nước, ngày 5/2 Ảnh: daibieunhandan.vn
Qua kiểm toán, KTNN đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ 74 văn bản của các Bộ, ngành và địa phương không phù hợp với quy định hiện hành, góp phần vào việc quản lý và sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, thời gian tới, Ngành Kiểm toán cần xác định địa vị pháp lý rõ ràng để tổ chức và phát triển lực lượng, xây dựng ngành vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.
Lãnh đạo KTNN cần lựa chọn vấn đề kiểm toán đúng; tổ chức kiểm toán, kết luận chính xác, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, KTNN phải chủ động hơn trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; kiên quyết xử lý các biểu hiện sai phạm, lỗi đến đâu, xử lý đến đó. Tích cực kiến nghị việc hoàn thiện, sửa đổi bổ sung chế độ chính sách, góp phần tích cực việc xây dựng chính sách pháp luật ngày càng hoàn thiện, sát với thực tiễn hơn.
Trong năm 2013, KTNN sẽ đẩy mạnh kiểm toán hoạt động, đánh giá hiệu quả trong tổ chức thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; kiểm toán lĩnh vực đầu tư công, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ; lĩnh vực quản lý tiền và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại; kiểm toán việc quản lý thu tạm nhập tái xuất, chống thất thu ngân sách đối với hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp...
Nguồn: Chinhphu.vn
Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]