Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII dự kiến sẽ xem xét và thông qua 10 dự án luật

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 08:30

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào cuối tháng 5/2013. Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét và thông qua 10 dự án luật.

 

Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIII (Ảnh Mạnh Hùng)

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét và thông qua các dự án luật như: Luật hòa giải cơ sở, Luật đất đai (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng...

 

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cũng như các vấn đề kinh tế - xã hội, hoạt động giám sát và các vấn đề quan trọng khác liên quan đến kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn...

Nguồn: ĐCSVNOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]