Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam hằng năm

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:30

Theo Nghị định quy định về công tác gia đình vừa được Chính phủ ban hành, hằng năm sẽ tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam - ngày 28 tháng 6.

Hoạt động này nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; động viên, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác gia đình.

Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác gia đình trong phạm vi toàn quốc.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về công tác gia đình. UBND các cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác gia đình tại địa phương.

Nội dung của công tác gia đình bao gồm việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về công tác gia đình; tổ chức, cơ quan cung ứng dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình; hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về công tác này;...

Nguồn: Chinhphu.vn

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]