Lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:03

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định sáp nhập Ban chỉ đạo chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/CP)

Ban Chỉ đạo 138/CP do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban chỉ đạo. 3 Phó Trưởng ban gồm Bộ trưởng Bộ Công an (Phó Trưởng ban thường trực); 1 Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách công tác cảnh sát phòng, chống tội phạm. Ngoài ra, Ban chỉ đạo có nhiều ủy viên là lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể TƯ.

Giúp việc Ban Chỉ đạo 138/CP có Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy đặt tại Bộ Công an và Tổ chuyên viên liên ngành gồm lãnh đạo cấp Vụ, Cục thuộc Bộ, ngành tham gia kiêm nhiệm.

Một trong nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 138/CP là chỉ đạo phối hợp các cơ quan chức năng, các lực lượng đấu tranh với các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động trên nhiều địa bàn, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, kinh tế, trật tự an toàn xã hội nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh và thống nhất. Đồng thời, đề xuất với Chính phủ, Quốc hội xây dựng và hoàn thiện pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người…

Nguồn: SGGPOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]