Liên doanh Vietsovpetro hoàn thành kế hoạch khai thác 6,11 triệu tấn dầu thô

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:57

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức kỳ họp thường kỳ thứ 41 hội đồng liên doanh.

Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Tổng Giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cho biết, đến hết năm 2012, Vietsovpetro đã hoàn thành kế hoạch khai thác 6,11 triệu tấn dầu, cung cấp vào bờ 1,23 tỷ mét khối khí. Sản lượng dầu khí quy đổi của Vietsovpetro năm 2012 đạt hơn 6,5 triệu tấn. Đây là năm thứ tư trong suốt quá trình hoạt động, Vietsovpetro đạt mức doanh thu trên 5 tỷ USD/năm.

Về công tác tìm kiếm thăm dò, năm 2012, Liên doanh đã hoàn thành thi công và thử vỉa 8 giếng khoan; trong đó có 3 giếng khoan không thành công. Do tăng cường công tác khoan phục vụ cho khai thác mỏ, nên vào đầu tháng 11, Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu về khoan khai thác và sửa chữa giếng. Trong năm, Liên doanh đưa vào khai thác thêm 34 giếng mới so với kế hoạch 29 giếng.

Tại cuộc họp, Hội đồng liên doanh đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu cho năm 2013. Theo đó, tiếp tục đề ra những giải pháp hợp lý và hiệu quả nhằm khai thác an toàn 5,4 triệu tấn dầu thô, thu gom và cung cấp vào bờ gần 1,3 tỷ mét khối khí; đồng thời tiếp tục thực hiện dịch vụ vận hành khai thác dầu ở các mỏ lân cận.

Ngoài nhiệm vụ sản xuất, tại kỳ họp lần này Hội đồng cũng đã xem xét thông qua một số nội dung khác liên quan đến công tác mở rộng vùng hoạt động, về chế độ cho cán bộ công nhân viên và cơ cấu tổ chức của Vietsovpetro.

Nguồn: DCSVNOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]