Mức thưởng Tết âm lịch tăng gần 9% so với năm 2012

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:00

Theo bà Tống Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), nhìn chung tiền lương năm 2012, tiền thưởng Tết của người lao động năm 2013 vẫn tiếp tục ổn định và có chiều hướng tăng so với năm trước dù điều kiện sản suất, kinh doanh của các doanh nghiệp năm trong 2012 gặp nhiều khó khăn.

Tại cuộc gặp mặt báo chí do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức chiều nay (23/1), bà Tống Thị Minh cho biết: Đến nay đã có 63/63 tỉnh thành phố báo cáo khảo sát, tổng hợp số liệu tình hình tiền lương năm 2012, tiền thưởng Tết năm 2013 và tình hình nợ lương người lao động ở các doanh nghiệp được khảo sát. Tổng số doanh nghiệp đã có báo cáo năm 2012 là 11.678 doanh nghiệp (tương đương khoảng 3% số doanh nghiệp đang hoạt động), với hơn 2,2 triệu người lao động (chiếm 16% số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp)

Báo cáo của các tỉnh, thành phố cho thấy mặc dù trong điều kiện sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp năm 2012 gặp nhiều khó khăn nhưng nhìn chung tiền lương năm 2012, tiền thưởng Tết của người lao động năm 2013 vẫn tiếp tục ổn định và có chiều hướng tăng so với năm trước.

Theo số liệu tổng hợp chung về tiền lương năm 2012, tiền lương bình quân của người lao động trong các doanh nghiệp ước đạt 4,3 triệu đồng/tháng, tăng 12% so với năm 2012 (3,84 triệu đồng/tháng).

Về thưởng Tết âm lịch, các doanh nghiệp báo cáo trong kế hoạch đều có kế hoạch thưởng Tết âm lịch, với mức thưởng bình quân cho người lao động khoảng 3,5 triệu đồng/người (bằng ¾ tháng lương), tăng khoảng 8,7 % so với Tết Âm lịch năm 2012 (bình quân 3,22 triệu đồng).

Cụ thể, mức thưởng bình quân trong các loại hình doanh nghiệp như sau: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu khoảng 4,6 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước khoảng 4,7 triệu đồng/người. Doanh nghiệp dân doanh khoảng 2,5 triệu đồng/người. Doanh nghiệp FDI khoảng 3,3 triệu đồng/người. Người có mức thưởng cao nhất theo kế hoạch tại doanh nghiệp FDI ở Đồng Nai khoảng 650 triệu đồng.

Nguồn: DCSVNOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]