Năm 2012, Việt Nam xuất siêu 284 triệu USD

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:52

Kim ngạch xuất khẩu năm 2012 ước tính đạt 114,6 tỷ USD, tăng 18% (17,7 tỷ USD) so với 2011, trong đó khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 72,29 tỷ USD, tăng 31% (17,2 tỷ USD), khu vực doanh nghiệp trong nước ước đạt 42,3 tỷ USD, tăng 1,3% (552 triệu USD).

Xét cơ cấu nhóm hàng, so với năm 2011, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản tăng mạnh nhất với 49,9%. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước chiếm 34,1%. Nhóm hàng nông, lâm sản chiếm 15,4%, tăng 18%. Hàng thuỷ sản chiếm 5,4%, tăng 0,7%.

Về thị trường, ước tính năm 2012, EU vượt qua Hoa Kỳ, trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 20,3 tỷ USD, tăng 22,5% (3,7 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là thị trường Hoa Kỳ; ASEAN; Nhật Bản...

Nhập khẩu có xu hướng tăng chậm hơn xuất khẩu. Ước tính tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2012 đạt 114,34 tỷ USD, tăng 7,1% (7,59 tỷ USD) so với cùng kỳ.

Như vậy, năm 2012 Việt Nam xuất siêu khoảng 284 triệu USD. Đây là lần đầu tiên sau gần 20 năm nhập siêu, Việt Nam chuyển sang xuất siêu trong cả năm.

Trạng thái xuất siêu trước mắt là một tín hiệu mừng, giảm áp lực cho cán cân thanh toán, cũng như góp phần kiềm chế lạm phát; song nguyên nhân chủ yếu được coi là do suy giảm của sản xuất và tiêu dùng trong nước nên nhập khẩu nguyên vật liệu, thiết bị tăng thấp chứ không phải do xuất khẩu đã tăng bền vững.

Nguồn: SGGPOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]