Năm 2013, sẽ có nhiều chính sách nâng cao chất lượng giáo dục

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 13:28

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận vừa ký quyết định ban hành chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt năm 2013 của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, dự kiến, trong năm 2013, bộ sẽ có 82 văn bản quy phạm pháp luật và 38 đề án, văn bản cá biệt được soạn thảo, ban hành. Trọng tâm của các văn bản này nhằm tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học; các chính sách đặc biệt để hỗ trợ vùng khó khăn, nâng cao đời sống giáo viên.

Cụ thể, dự kiến tháng 3 hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu không được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên và Quyết định quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo thi đỗ vào đại học, cao đẳng; tháng 3 hoàn thành, trình Chính phủ phê duyệt Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học; tháng 10 sẽ hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015…

Nguồn: QDNDOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]