Nam bộ: Sản lượng lúa đạt hơn 30 triệu tấn

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 13:57

Tại Kiên Giang, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất lúa năm 2012, kế hoạch năm 2013 và đẩy mạnh phát triển cánh đồng mẫu lớn khu vực Nam bộ.

Năm 2012, sản lượng lúa đạt khoảng 43,96 triệu tấn, tăng 1,64 triệu tấn so với năm 2011. Trong đó, các tỉnh Nam bộ đạt sản lượng hơn 30 triệu tấn, tăng gần 1,45 triệu tấn. Sản xuất lúa về cơ bản đạt và vượt trên 3 mặt: diện tích, năng suất và sản lượng, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu gạo trong năm qua. Mục tiêu năm 2013 là giữ ổn định diện tích các vụ lúa, phấn đấu tăng năng suất và tăng sản lượng cả năm; tăng chất lượng lúa gạo xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh mô hình sản xuất lúa theo hướng GAP.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng cho rằng sản xuất lúa năm qua ở Nam bộ đã thắng lợi lớn. Để tiếp tục gặt hái thắng lợi, trong năm 2013 có nhiều vấn đề cần phải thực hiện, trong đó tiếp tục sắp xếp lại cơ cấu mùa vụ hợp lý, cơ cấu giống, xem lại hiệu suất đầu tư, hạn chế việc lạm dụng vật tư trong sản xuất, phát triển nhanh mô hình cánh đồng mẫu lớn gắn liên kết chặt chẽ giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo...

Nguồn: SGGPOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]