Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, thu hút hơn 7 triệu lượt khách quốc tế năm 2015

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 13:28

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013 - 2020 với mục tiêu đến năm 2015 thu hút 7 - 7,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 36 - 37 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 10 - 11 tỷ USD.

Mục tiêu này đến năm 2020 số khách quốc tế tăng lên 10 - 10,5 triệu lượt, phục vụ 47 - 48 triệu lượt khách nội địa và tổng thu từ khách du lịch tăng lên 18 - 19 tỷ USD. Chương trình cũng đặt mục tiêu đến năm 2015 nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch cho 30% sản phẩm du lịch của các khu, điểm du lịch trên toàn quốc; đến năm 2020 nâng cấp được khoảng 70% sản phẩm du lịch của các khu, điểm du lịch.

Để đạt tới mục tiêu này, Chính phủ sẽ có các giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch, trong đó hỗ trợ xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp thị trường mục tiêu của du lịch Việt Nam trên cơ sở khai thác thế mạnh về tài nguyên du lịch, khai thác đặc trưng du lịch của 7 vùng du lịch Việt Nam. Trong đó, gắn việc xây dựng sản phẩm du lịch với việc bán sản phẩm du lịch của các công ty lữ hành; ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch Việt Nam có nhiều lợi thế như du lịch biển đảo, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, các sản phẩm du lịch phục vụ các năm du lịch quốc gia; hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch...

Chương trình cũng đặt nhiệm vụ xây dựng và phát triển hệ thống thương hiệu du lịch quốc gia; hỗ trợ các vùng, địa phương, doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch địa phương, thương hiệu du lịch của doanh nghiệp. Tổ chức các cuộc thi bình chọn danh hiệu trong ngành du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam như: tổ chức bình xét các doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch, các danh hiệu hàng đầu trong lĩnh vực lữ hành, khách sạn, vận chuyển, các khu, điểm dừng nghỉ, các trung tâm mua sắm phục vụ khách du lịch; tăng cường giới thiệu quảng bá về Việt Nam và vận động bạn bè nước ngoài đi du lịch Việt Nam.

Nguồn: SGGPOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]