Ngày 10/10 hàng năm là “Ngày truyền thống của luật sư Việt Nam”

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:13

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 14/1 về việc lấy ngày 10/10 hàng năm là “Ngày truyền thống của luật sư Việt Nam”.

Quyết định nêu rõ, việc tổ chức Ngày truyền thống của luật sư Việt Nam hàng năm phải đảm bảo những nội dung, yêu cầu:

Thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức.

Giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

Biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động luật sư, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Liên đoàn luật sư Việt Nam căn cứ quy định hiện hành có trách nhiệm hướng dẫn Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Ngày truyền thống của luật sư Việt Nam theo đúng nội dung, yêu cầu quy định tại Quyết định này.

Nguồn: ĐCSVNOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]