Nghiêm khắc xử lý các cơ sở giáo dục vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 08:16

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn yêu cầu các Giám đốc sở giáo dục và đào tạo kiểm tra để ngăn chặn ngay và xử lý nghiêm khắc các vi phạm về quy định về dạy thêm học thêm. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đã thu góp trái quy định dưới bất kỳ hình thức nào đều phải trả lại học sinh và gia đình học sinh.

 

Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012. Ảnh: Thu Hà

Trước đó, tại công văn số 2998/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 09/5/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo nghiêm cấm việc lợi dụng kỳ thi để vận động thu góp, bắt ép học sinh học thêm trái với quy định.

 

Tuy nhiên, hiện nay một số cơ sở giáo dục vẫn vi phạm các quy định về dạy thêm học thêm. Mặt khác, một số nơi lợi dụng việc thu tiền học thêm hoặc dưới danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh và thông qua các hình thức thu góp khác để hỗ trợ các hội đồng coi thi gây bức xúc cho học sinh, gia đình học sinh và xã hội.

Nguồn: DCSVNOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]