Nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vu khống về lãnh đạo trên mạng

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 15:22

Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội tại hội trường. Do hết thời gian, 2 nội dung chất vấn còn lại của đại biểu Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh) được Thủ tướng hứa sẽ trả lời bằng văn bản. Thực hiện đúng cam kết, Thủ tướng đã có văn bản trả lời chất vấn những nội dung này.

Về nội dung chất vấn Chính phủ có những giải pháp gì để ngăn chặn, khắc phục tình trạng nhiều trang mạng đã đăng tải những thông tin không đúng sự thật, truyền bá văn hóa đồi trụy, độc hại, trái với thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc ta, đưa những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, gây dư luận xấu, hoài nghi đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và biện pháp xử lý đối với những người đưa thông tin không đúng sự thật trên internet, Thủ tướng cho rằng, bên cạnh những mặt tích cực internet cũng bị kẻ xấu lợi dụng để truyền bá văn hóa đồi trụy độc hại trái với thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc ta và đưa những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật, gây dư luận xấu, gây hoài nghi đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta như đại biểu đã nêu.

“Chính phủ đang tập trung chỉ đạo tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý trên lĩnh vực này. Một mặt, tiếp tục hoàn thiện thể chế, luật pháp, rà soát bổ sung chiến lược, quy hoạch để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thông tin truyền thông và internet phát triển mạnh mẽ hơn, phục vụ hiệu quả hơn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng, thiết thực trong sản xuất kinh doanh, trong đời sống của người dân; đồng thời hạn chế, ngăn chặn có hiệu quả những mặt tiêu cực, bất lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt khác, tăng cường thực hiện các giải pháp đồng bộ để đáp ứng nhu cầu thông tin lành mạnh, đặc biệt là chủ động cung cấp thông tin chính thức, kịp thời cho nhân dân” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Nguồn: SGGPOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]