Phê duyệt chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:35

Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, tiềm lực dự trữ quốc gia sẽ được tăng cường, bảo đảm đến năm 2015, tổng mức dự trữ quốc gia đạt khoảng 0,8% đến 1% tổng sản phẩm nội địa (GDP) và đến năm 2020 đạt khoảng 1,5% GDP.

Chiến lược xác định 5 nhóm mặt hàng được đưa vào danh mục hàng dự trữ quốc gia đến năm 2020 gồm: Nhóm hàng bảo đảm an ninh kinh tế, an sinh xã hội; nhóm hàng phục vụ ứng phó thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn; nhóm hàng phục vụ an ninh, quốc phòng, bảo vệ biên giới, biển, đảo và động viên công nghiệp; nhóm hàng phòng, chống dịch bệnh và cấp cứu cho người; nhóm hàng phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi và cây trồng.

Mức dự trữ lương thực đến năm 2015 giữ ổn định khoảng 500.000 tấn (quy thóc); sau năm 2015, căn cứ tình hình thực tế để quyết định mức tăng cụ thể. Mức dự trữ xăng dầu đến năm 2020 là đáp ứng nhu cầu cho 10 ngày sử dụng (khoảng 500.000m3, tấn xăng dầu thành phẩm) và 700.000 tấn dầu thô... Chiến lược nêu rõ, sẽ nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm bảo đảm chất lượng hàng dự trữ quốc gia.

Nguồn: QĐNDOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]