Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến hướng dẫn lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 15:14

Văn phòng Quốc hội vừa cho biết, phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) bắt đầu từ sáng nay 11-12 và kéo dài đến hết ngày 14-12.

Theo chương trình nghị sự của phiên họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến (lần đầu) về dự thảo hướng dẫn thi hành nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm dự kiến sẽ chính thức được thực hiện tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội (khai mạc vào tháng 5-2013), áp dụng đối với người giữ các chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, các thành viên khác của UBTVQH; Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước.

UBTVQH cũng cho ý kiến về dự án pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối; cho ý kiến về dự thảo (lần 2) sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo; các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đất đai (sửa đổi). UBTVQH cũng sẽ xem xét thông qua nghị quyết về việc thực hiện thu, chi tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia từ Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro và các hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí theo tờ trình của Chính phủ; bàn thảo về việc phân bổ hai chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu và khắc phục ô nhiễm môi trường; các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Hòa giải cơ sở...

Nguồn: SGGPOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]