Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 13:24

Thông tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26/2.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú; các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống khủng bố. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, theo chương trình nghị sự, Tờ trình của Chính phủ về bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012 cho một số dự án quan trọng, cấp bách của các bộ: GT-VT, Y tế, NN&PTNT, tờ trình của Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị bổ sung thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cũng sẽ được xem xét, thảo luận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về Đề án đổi mới bộ máy giúp việc và tổng kết việc thực hiện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.

Theo SGGPO

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]